Veterinární lékařka

MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D.

 • 1996 - 2002: studium na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno
 • 2002 - 2006: doktorandské studium v oboru Veterinární farmakologie a toxikologie na VFU Brno (zaměření na toxikologii obojživelníků)
 • 2006 - 2011: odborný asistent na Lékařské fakultě MU Brno, Ústav farmakologie
 • 2011 - 2013: odborný asistent na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno, Ústav farmakologie a farmacie
 • 2009 - dosud: ordinující veterinární lékařka ve veterinární ordinaci XENOPUS
 • členka Komory veterinárních lékařů ČR
 • členka oborové rady Lékařská farmakologie MU Brno
 • členka Klubu chovatelů teriérů, Klubu chovatelů morčat
 • pravidelně přispívá do chovatelských i odborných časopisů články se zaměřením na medicínu obojživelníků a drobných savců
 • aktivně se účastní vědeckých konferencí
 • pravidelně navštěvuje vzdělávací akce pro veterinární lékaře